Gå til hovedindhold

Værdier

Værdier for Beboer på Plejehjemmet Kirketoften.

Indhold

  Respekt:

  • Vi ser MENNESKET før opgaven
  • Beboeres integritet respekteres.
  • Vi er lige værdige.

  Integritet

  • Beboer respekteres ud fra egen opfattelse af hvad der giver deres liv mening og kvalitet og uden at blive krænket.
  • Bliver mødt på en anerkendende måde både i ord og handling for selvbestemmelses ret og livskvalitet.
  • Mulighed for at indgå i kulturelle og åndelige, sociale og familiemæssige relationer efter eget ønske. 

  Glæde

  • Oplever glæde fordi de lever deres liv i eget hjem og er en del af fælleskabet.
  • Oplever begejstring ved spontane oplevelser.
  • Der gives mulighed for at være i et fælleskab med andre.

  Nærværende

  • Vi lytter og kommunikerer i øjenhøjde.
  • Vi har en empatisk adfærd.
  • Vi er imødekommende, åbne og ærlige.

  Faglighed / professionalisme

  • Beboerne vil møde et personale der hver dag vil arbejde på at løse kerneopgaven på bedste vis både mono og tværfagligt.
  • Vi vil understøtte beboernes sundhed, evne til at mestre eget liv og ønske om at indgå i fælleskaber.
  • Vi vil møde beboer med spørgsmålet: hvad vil du gerne kunne og hvad skal der til for at du når dit mål. 

  Tillid

  • Tillid til at beboere bliver mødt af kompetent personale.
  • Tillid til at beboere kan leve EGET gode liv.
  • At det er godt og trygt at bo på Kirketoftens ældrecenter.
  • At beboer støttes til at mestre ’MIT’ eget liv.

  Kommunikation

  • Vi går i dialog – om hvad giver beboers liv værdi og hvad vil den enkelte gerne kunne.
  • Vi er imødekommende i vores kommunikation i både tonefald og kropssprog.
  • Vi motiverer og støtter.
  • Vi er åbne og ærlige.
  • Vi tager udgangspunkt i den enkeltes liv.
  Sidst opdateret: 11. august 2023