Gå til hovedindhold

Borgerens hjem - en arbejdsplads

Alle plejeboliger skal fungere både som et hjem og en arbejdsplads.

Indhold

  Læs mere herunder

  For at du kan modtage hjælp, skal dit hjem være indrettet hensigtsmæssigt, så arbejdet til enhver tid kan planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt i henhold til Arbejdsmiljølovgivningen. 

  • At der er gode adgangsforhold
  • At der er hensigtsmæssig belysning inde og ude
  • At der er god plads, der hvor du skal hjælpes (omkring møbler, seng, og toilet/bad)
  • At de hjælpemidler, der er nødvendige for at de ansatte kan arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt, er tilstede
  • At de ansatte ikke løfter, men kun forflytter

  Den ansatte skal let kunne se at udføre de forskellige opgaver, samt orientere sig rundt på relevante steder i hjemmet, både i de lyse og de mørke timer.

  Der skal være plads nok at arbejdet på alle måder kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt for den ansatte. Hvis der ikke er tilstrækkelig med plads, skal der rykkes rundt på nuværende møbler. 

  De hjælpemidler, der skal bruges for at udføre arbejdet, stilles til rådighed af kommunen, dette kan være el-seng, lift, kørestol, badestol osv. Skal der bruges hjælpemidler med hjul under, kan det være nødvendigt at fjerne tæpper. Det kan være nødvendigt, at der er 2 personer til stede for at løse opgaverne. Det kan være nødvendigt at afholde undervisning i i lejligheden i brug af hjælpemidler.

  Medarbejderen skal forflytte frem for at løfte. Det betyder, at du skal hjælpe til så meget som muligt.

  Der er må ikke ryges når personale er i lejligheden. Plejehjemmet kan stille luftrensere i lejlighederne hvor der bliver røget. Forbrug af el til luftrenser afholdes af pågældende beboer. 

  Sidst opdateret: 10. august 2023