Gå til hovedindhold

Fælles for plejehjemmene

Få svar på de oftest stillede spørgsmål.

Indhold

  Ofte stillede spørgsmål

  Ændring af adresse og lægevalg skal foretages ved Borgerservice, Aabenraa Kommune- Skelbæk vej 2

  Ved indflytning kan der også søges hjælp ved plejehjemmets administrative medarbejdere.

  Skal man ud af huset, skal maden afbestilles i køkkenet 2 dage forinden .

  Ved eks. indlæggelser bliver kosten refunderet tilbage i hele dage.

  Vigtige personlige attester så som:

  • Dåbsattest,
  • Personnummerbevis,
  • Vielsesattest,
  • Testamente
  • Pas

  Bedes beboerne selv opbevare.

  Sundhedskortet opbevares i beboermapper.

  Rådets formål:

  • Bruger- og pårørenderåd har til opgave at fungere som et forum for dialog mellem beboere, familie, venner og medarbejder/ledelse, om udfoldelsen af det gode hverdagsliv og daglige aktiviteter på plejehjemmet.
  • Rådets formål er i samarbejde med ledelse og personale at skabe trivsel og muligheder for dem, der har deres hjem på og omkring plejehjemmet.

  Rådets opgaver:

  • Bruger- og pårørenderådet udøver sit virke i møder (ca. 4 om året)
  • Bruger- og pårørenderådet er beboernes og familiernes talsmænd i forhold til ledelse og andre
  • Bruger- og pårørenderådet kan udtale sig om emner i forhold til rådets formål og opgaver
  • Rådet kan ikke behandle klager, person- eller personalesager
  • I samarbejde med ledelsen give gensidig information om anliggender af interesse for plejehjemmet
  • Rådet skal bidrage til at skabe det gode hverdagsliv i og omkring boligen, herunder aktiviteter og samvær, madplaner m.m.
  • Rådet skal understøtte forventningsafstemning og udvikling inden for de rammer, som plejehjemmet drives efter
  • Rådet skal orienteres om tilsynsrapporter fra såvel de kommunale som det faglige tilsyn fra embedslægeinstitutionen, samt de handleplaner som på den baggrund iværksættes
  • Rådet arbejder ud fra en normalforretningsorden
  • Deltage i tværgående møder, f.eks. om aktiviteter på tværs af plejehjem, temamøder med politikere/forvaltning m.m.

  I er altid velkomne til at kontakte os. Også gerne med ideer til, hvordan vi kan blive bedre.

  Beboeren på plejehjemmet skal som i enhver anden bolig have egen indbo og ansvarsforsikring.

  Busser på plejehjemmene må ikke udlånes til privatkørsel eller anvendes til taxakørsel.

  Sidst opdateret: 22. august 2023