Hverdagen

Få svar på ofte stillede spørgsmål.

Indhold

  Ofte stillede spørgsmål

  Rise Parken er:

  • et hjem, der byder familier, venner og naboer velkommen
  • et hjem, der er åbent ud mod nærmiljøet
  • et hjem, der har tilbud om fællesskab for beboere, familie, naboer og frivillige

  Vores kerneopgave er:
  At understøtte beboeren til at føle sig hjemme og til at mestre en meningsfuld hverdag med indhold og livskvalitet i et socialt fællesskab.

  Hvordan vil vi gøre det?
  Vi vil styrke fællesskabet, livsglæde, mestring og sundhed ved, at:

  • have beboeren i centrum
  • der er hjemlighed
  • der er nærvær
  • der er glæde
  • have fokus på almindelige dagligdags aktiviteter i boenheden
  • have et aktivt og åbent miljø med tilbud om forskellige aktiviteter, der giver mulighed for meningsfulde og gode oplevelser sammen med andre beboere, familie, venner og medarbejdere.
   Det kan eksempelvis være sang og musik, sansehaver, Ro og Wellness-bad, spil og lege, tilbud om dans og bevægelse / gymnastik samt udflugter og ture, og besøg af dagplejebørn og unge.
  • have medarbejdere, som har en høj faglig viden, erfaring og glæde ved at arbejde med mennesker
  • have teknologi som en naturlig del af hverdagslivet

  Rise Parken vil gerne have frivillige, som føler sig velkommen i vores hjem og som støtter op og tager del i mindre opgaver som ikke er plejepersonalets kerneopgave.

  Vi byder både frivillige velkommen som kommer selv, men vi vil også gerne have en vennekreds som har overskud til at støtte op om større opgaver og arrangementer.

  Frivillige, som er tilknyttet en bo enhed og som planlægger og deltager i forskellige aktiviteter som eksempelvis;

  • Arrangere og deltage i lotto eller andre hygge stunder
  • Deltage på ture med beboere
  • Forskellige spil og hygge om eftermiddagen eller aftenen.
  • Deltage i sang og musik eftermiddag eller aftener.
  • Ledsager beboere, som ikke har familie, til læge eller andet.
  • Hyggestunder i bo enheden eller fællesstuen, hvor der ses videoer
  • Oplæsning for mindre grupper af beboere.
  • Bagning sammen med beboere og medarbejdere.
  • Dans sammen med beboere i fællesrummet.
  • Musikarrangements og andre kulturelle tiltage i Midtbygård.
  • Festtraditioner. Vi vil rigtig gerne bevare traditionerne med forskellige fastelavnsfester, påskefrokoster og høstfester mm
  • Frivillige der vil deltage ved gudstjenester og hjælpe beboerne tilrette hver tirsdag i Midtbygård.

  TrygFonden Besøgshunde er et korps af frivillige hundeejere og deres hunde, som har overskud til at glæde ældre og beboer på plejecentre med et besøg.

  På en række plejecentre har man allerede gode erfaringer med at lade ældre og demente omgås hunde og andre dyr i hverdagen. Man har fået øjnene op for hunde som terapeutisk behandling og aktiveringstilbud på plejecentre.

  Vi får besøg af en besøgshund på hele Rise Parken.

  Sidst opdateret: 15. september 2023