Gå til hovedindhold

Daghjem Rise Parken

Plejehjemmet Rise Parken har tilknyttet et Daghjem for demente. Daghjemmet er et visiteret tilbud.

Indhold

  For at være i målgruppe for daghjem, skal borgeren have en demenssygdom eller demens lignende symptomer.

  Da de fysiske forhold omkring toiletter er begrænsede i daghjemmet, er en forudsætning for at komme i Daghjem, at borgeren kan gå på toilettet uden brug af forflytningshjælpemidler

  Daghjemmet er opdelt i 2 mindre grupper fordelt på 2 rum, og er beliggende i Midtbygård, Rise parken.
  Vore aktiviteter er baseret på ADL (Almindelig Daglig Livsførelse) samt den rehabiliterende tilgang, hvor tanken er at bevare nuværende funktioner længst muligt. Aktiviteterne bliver så vidt muligt tilpasset den enkelte bruger.
  En gang om ugen er der besøg i Daghjemmet af en besøgshund fra Tryg Fonden. 

  Daghjemmet har åben i dagtimerne fra kl. 09.30 - 15.30 mandag til fredag.

  Klik for at se pjecen her

  Telefontid fra 09.00 - 10.00 og fra 15.30 - 16.00.

  Rise Parken, daghjemmet Midtbygård

  Telefontid: Kl. 9-9.30 og 15.15.30.

  Rise Bygade 62 A
  6230 Rødekro

  Sidst opdateret: 9. januar 2024