Kontaktoplysninger

Grønningen er et plejehjem med 24 handicapvenlige boliger, beliggende i Tinglev.

Indhold

  Plejehjemmet består af 2 boenheder med fælles gårdhave til hver bolig:

  I Engbo og Skovbo er der 12 lejligheder.

  Aktiviteterne foregår på beboernes præmisser, så dagligdagens indhold og program er fleksibelt med respekt for den enkelte beboers ønsker og behov.

  Der er et fast personaleteam tilknyttet enhederne, således at der skabes en sammenhæng i dagligdagen for den enkelte beboer.

  Udover den fysiske pleje og omsorg tager personalet udgangspunkt i beboernes individuelle behov og ønsker den pågældende dag, og planlægger herudfra aktiviteter og samvær med beboerne.

  Plejehjem Grønningen

  Grønnevej 32
  6360 Tinglev

  Telefon: 73 76 88 20

  Driftsleder

  Tina Hertz Skafte

  Telefon: 73768820

  Mobil: 40403529

  Email: thsk@aabenraa.dk

  Administration Grønningen

  Lillian Jessen

  Teknisk serviceleder Grønningen

  Niels Christian Loholm

  Engbo

  Mobil: 20472152

  Skovbo

  Mobil: 20473807

  Nattevagt

  Mobil: 20475269

  Sidst opdateret: 11. august 2023