Kerneopgave og Vision

Kerneopgave og Vision

Indhold

  Følgende værdier og grundantagelser ligger til grund for kerneopgaven og visionen:

  Om borgeren

  • alle har en drøm om at udfolde deres potentiale og leve et sundt, godt og produktivt liv med høj livskvalitet
  • alle vil gerne være noget for andre, og knytte relationer i hverdagslivet
  • alle er lige forskellige og vil helst klare sig selv og tage ansvar for eget liv
  • ingen ønsker at blive afhængige af andre, før det er absolut nødvendigt
  • alle ønsker at leve et værdigt liv, når hjælp er nødvendig.

  Om opgaven

  • vi møder borgeren med ”hvad vil du gerne kunne?” ”hvad kan du selv gøre for at nå dit mål?” og "hvordan kan vi støtte dig i at nå dit mål?"
  • vi har fokus på at udvikle, styrke og bevare borgerens ressourcer og borgerens ønske om at klare sig selv længst muligt uden hjælp
  • vi løser opgaven sammen med borgeren og borgerens netværk og omgivelser
  • vi skaber rammer og tilbud som en integreret del af kerneopgaven

  Om os selv

  • vi er til for borgeren – vi udfordrer, støtter, coacher, faciliterer og motiverer
  • vi tænker dynamisk og helhedsorienteret – vi handler proaktivt og samarbejder tværfagligt og på tværs af organisationen
  • vi vil forandre og skabe merværdi for borgeren – vi har fokus på effekt og på at gøre en forskel.

  Se visionsfolderen her.

  Sidst opdateret: 20. september 2023