Gå til hovedindhold

Værdier

Værdigrundlaget for Birkelund er underordnet Aabenraas værdigrundlag.

Indhold

  Værdierne er udtryk for, hvordan vi ønsker, at blive opfattet udadtil i forhold til borgerne. Samarbejdspartnere og andre interessenter og indadtil i forhold til samarbejdet mellem medarbejdere og ledelse.

  Værdi grundlaget er resultatet af en proces med deltagelse af medarbejdere, tillids-og miljø repræsentanter samt ledelse.

  • RESPEKT. Respekt er grundlaget i alle mellemmenneskelige relationer og afgørende i forhold til borgeren, kollegaerne og ledelse.
  • TRIVSEL. Jo bedre vi har det indbyrdes, des bedre pleje kan vi give borgerne
  • HØJ FAGLIGHED. Høj faglighed skaber kvalitet, jobtilfredshed og forandringsvillighed. Vi bliver dermed rollemodel for andre og er en tværfaglig og attraktiv arbejdsplads.
  • MEDEJERSKAB. Medejerskab giver arbejdsglæde, ansvar, motivation, stolthed og tilfredshed. Dit engagement har stor betydning for organisationen.
  • FLEKSIBILITET. Fleksibilitet får dagligdagen til at fungere og øger samarbejdet, virker fremmende for udvikling og nytænkning.
  Sidst opdateret: 10. august 2023